Veilig en Gezond Werk...vakbondsactiviteiten in beeld

Waarom deze webpagina?

Vanaf 1974 ben ik actief in de wereld van de vakbond. De FNV (toen nog NVV) om precies te zijn.
In 1986 - nu meer dan 30 jaar geleden- kwam ik, als ondernemingsraadlid namens de Industriebond FNV terecht in de wondere wereld van 'arbo', in gewone mensentaal: veilig en gezond werk.

Nu ben ik gepensioneeer. Als je de AOW-leeftijd zonder kleerscheuren hebt bereikt, kijk je - niets aan te doen - wel eens wat vaker terug.
Ik doe dat bepaald niet alleen uit nostalgie.
Ik ben namelijk een groot aanhanger van het gezegde: 'Wie het heden wil begrijpen, moet het verleden kennen."

Anders gezegd: successen én fouten uit het vakbondsverleden leveren vaak een schat aan kennis en inzichten op, die je - mits kritisch gewikt en gewogen - kunt gebruiken als 'leerpunten' voor het vakbondswerk anno nu.
Dat houdt ook 'oude' mensen jong: de opgedane kennis en ervaring zoveel mogelijk blijven gebruiken om heden en toekomst kritisch en creatief méé vorm te geven.

Op deze pagina een greep uit gebeurtenissen en activiteiten waar ik zelf - als deelnemer of 'cameraman', maar vaak ook als 'kartrekker' bij betrokken was.
Tegelijk moet het een mooi 'arbo-archief' worden: (vakbonds)publicaties over 'arbo' blijken steeds vaker niet of moeilijk vindbaar op het web.

2017

Netwerk Arbo FNV

maart 2017

Duurzaam inzetbaar...what's in a word?

Op de Landelijke VGWM-dag was één van de thema's 'Duurzame Inzetbaarheid'. Een niet onomstreden begrip. De workshop die ik daar gaf was aanleiding om, behalve presentatie en reader, ook nog ander materiaal 'met een vakbondsbril op'te verzamelen.
Op deze website is er een afzonderlijke pagina aan gewijd.

februari 2017

Per 1 juli 2017 veranderde de arbowet

   
2015-2016

Campagne 'Meer collega's, minder werkdruk'

Werken in hitte en koude

   

Conferenties Europees Netwerk voor Veiligheid en Gezondheid

2005 tot 2010

Arbocatalogus

2008-2010

Campagne 'de gezonde Buscabine

2009-2010

Gezond en Veilig Werk in de Haven

2009

65 blijft 65...

2002

Campagne 'Onveiligheid spoort niet'

 

Naar de homepagina Muziekvideo's De kunst van Wilma Bakker Wandel- en reisverslagen Contact Artikelen en Blogs