De kunst van Wilma Bakker Muziekvideo's Naar de homepagina

FNV op weg naar een onzekere toekomst
Gedachten en discussiebijdragen over de vakbeweging

Tot eind 2016 heb ik me als betrokken beleidsadviseur van de FNV meermalen kritisch-constructief geuit over koers en positie van de vakbond.

Sinds die tijd schrijf ik vanuit een andere positie: als vakbondsvrijwilliger, en op persoonlijke titel.
Reacties op stukken en artikelenzijn uiteraard welkom: jan@verhagen-bakker.nl

Vakbonds- en maatschappijkritische kanttekeningen

Recente teksten
19 november 2018 'De vakbeweging: Strategienotities' - Overwegingen n.a.v. de bundel Positie en Strategie Vakbeweging
 
 
22 mei 2018 Het neoliberalisme: aanzet tot analyse
27 april 2018 Artikel 'Activerend Vakbondswerk' (pdf)
29 maart 2018 Blog: Vakbondsoffensief in de kiem gesmoord?
18 januari2018 Blog: De FNV tussen 'top-down' en 'bottom-up'
18 januari2018 Notitie 2: Gaat de FNV in het offensief? Een aanzet tot analyse (pdf)
18 januari2018 Notitie 1: FNV-offensief op de tweesprong tussen kansrijk en kansloos (pdf)
januari 2018 Tekst van de FNV Flyer tgv de 'Kick off' op 13 januari in Utrecht (pdf)
januari 2018 Tekst van de FNV brochure (voorjaar 2017) over het offensief tegen de race naar beneden (pdf)
december 2017 FNV op weg naar een zoek-het-zelf-maar-uit bond?
Oudere teksten
1november2017 Blog: Robotisering: vriend of vijand?
12september2017 Blog: Is politiek links kapot (deel 2)
4september2017 Blog: Is politiek links kapot (deel 1)
11juli2017 Blog: Alweer twee maanden geleden: FNV-Congres en Bestuursverkiezing
07april2017

Column: FNV-congres...is er hoop?

09mei2017

Overpeinzing: FNV in beweging…maar in welke richting? (pdf)

1maart2017

'Totaalamendement' op de officiële concept-resolutie voor het FNV-congres (Tekst + nadere beschouwing)(pdf)

juni2013 (!) Paul Kalma, Paul Verhaeghe, Hans Siebers houden de FNV op een 'Beleidsdag' een confronterende spiegel voor. De brochure waarin dit werd samengevat is op FNV.nl niet (meer) te vinden...Hier wel.
oktober2012 Bestaansrecht en leidende principes Nieuwe Vakbeweging i.o. (goedgekeurd werkdocument)
juni 2012 'Kwartiermakersrapport' (Jetta Kleinsma cs.) over De Nieuwe Vakbeweging (pdf)
december2011 De besluiten die de wereld zijn ingegaan als 'het akkoord van Dalfsen' (pdf)

FNV-congres 2017- de belangrijkste (on)officiële stukken

februari2017 Concept-congresresolutie FNV-congres mei 2017 (pdf)
juni2017 De definitieve congresresolutie, zoals goedgekeurd door het LedenParlement (pdf)
januari2017 MeerJarenBeleidsPlan 2017-2021 (tweede concept, 'schoon', dus zonder aantekeningen)(pdf)
5oktober2016 MeerjarenBeleidsPlan2017-2021 (eerste, afgekeurde, concept) (pdf)
september2016 Evaluatie Congresperiode 2013-2017 (pdf)
juni 2016 Definitief concept (...) Eindrapport Visietraject 2015-2016 (pdf)
mei2017 Een kleurrijke bond met een toekomstgerichte agenda, of een centraal geleide 'one issue' beweging? (tekst van Roel Berghuis, Bert de Haas, Erica Hemmes en Kitty de Jong.
mei2017 Verkiezing gaat over 'één FNV' of 'eigen sector eerst' (tekst van Ruud Kuin, Mariette Patijn, Zakaria Boufangacha, Masja Zwart en Tuur Elzinga)

 

 

Wandel- en reisverslagen Contact Artikelen en Blogs