Vrienden van de Historie van de Vakbeweging (VHV)

De VHV (1983) ziet het als haar opdracht de kennis van en belangstelling voor de geschiedenis van de vakbeweging te bevorderen en wel op een zodanige manier dat steeds het verband wordt gelegd tussen verleden, heden en toekomst.

De VHV is uniek, want er is geen andere organisatie waar CNV, FNV en VCP zo nauw samenwerken om de geschiedenis van de vakbeweging levend te houden .

Via deze pagina links naar en pdf-versies van enkele op de website gepubliceerde artikelen van mijn hand. De pdf-versie verschilt met de artikelen op de VHV website door het via voetnoten uitgebreid vermelden van bronnen.

 

 
Vakbeweging en Milieu: haat-liefde verhouding? Een verkennend historisch overzicht  

 

Naar de homepagina Muziekvideo's De kunst van Wilma Bakker Wandel- en reisverslagen Contact Artikelen en Blogs Marokko 2015 USA 2013